ร่วมให้กำลังใจพี่น้องอาสาสมัครดับเพลิงและกู้ภัยฐานอาจณรงค์ และชุมชนล็อก 1-2-3

เราพร้อมเคียงข้างการเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชน ร่วมให้กำลังใจพี่น้องอาสาสมัครดับเพลิงและกู้ภัยฐานอาจณรงค์ และชุมชนล็อก 1-2-3 : พฤศจิกายน 2022