ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน #FreedomOfSpeech ในงานประกาศผลรางวัล สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย (Thai Film Director Awards) เป็นครั้งที่ 12

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน #FreedomOfSpeech ในงานประกาศผลรางวัล สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย (Thai Film Director Awards) เป็นครั้งที่ 12 เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมี #เสรีภาพ ในการแสดงออก มี #อิสระ ในการสร้างผลงานออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ : 5 เมษายน 2023