เกี่ยวกับเรา

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม Energy Drink บรรจุกระป๋อง เจ้าของแบรนด์ YAY Energy Drink ที่มีกําลังการผลิตรองรับตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

บริษัท ดี จีรัง จำกัด

DEE G RUNG COMPANY LIMITED

บริษัท ดี จีรัง จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่ม Energy Drink แบรนด์ ‘ERAWAN’ สำหรับส่งออกขายในประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม พม่า กัมพูชา และบรูไน เป็นต้น

และในปี พ.ศ. 2564 ทางบริษัทได้คิดค้นสูตรเครื่องดื่มใหม่ขึ้นมา 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. ERAWAN สูตร Carbonated ซึ่งได้พัฒนาสูตรมาจาก ERAWAN Original

2. YAY Energy Drink เครื่องดื่มอัดก๊าซกลิ่นลิ้นจี่

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม Energy Drink บรรจุกระป๋องที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ในทุก Lifestyle

เราตั้งใจพัฒนาเครื่องดื่ม Energy Drink แนวใหม่ ที่ใส่ใจคนรักสุขภาพ

จุดเด่นของเรา

Packaging Design

โดยดีไซน์เนอร์ชาวฝรั่งเศส Jean Christophe ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นนํา เช่น Jim Thompson

สูตรโดยเภสัชกรชั้นนำ

พัฒนาสูตรโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Energy Drink ตัวจริง ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี

ทำด้วยหัวใจ

เราทํางานวิจัยและสื่อสารกับผู้บริโภคด้วยหัวใจ ชัดเจนและตรงไปตรงมา