#ซ่าสดชื่นตื่นเย่ย์ ลืมเหนื่อย #TOOLGETHERRUN #วิ่งครั้งนี้มีแต่ได้ ครั้งที่ 2

#ซ่าสดชื่นตื่นเย่ย์ ร่วมสนับสนุนงานวิ่ง #TOOLGETHERRUN #วิ่งครั้งนี้มีแต่ได้ ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2022