#ผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี ปะทะ เครื่องดื่มที่ #เย่ย์ ที่สุดแห่งยุค

วัดกันไปเลย ใคร #ดีด กว่าใคร #กรุงเทพกลางแปลง #ลานคนเมือง 2022