ทุกเสียงยืนยัน #ลองแล้วติดใจ YAY Energy Drink แนวใหม่ หวาน อร่อย หอมลิ้นจี่ #ซ่าสดชื่นตื่นเย่ย์

ทุกเสียงยืนยัน #ลองแล้วติดใจ YAY Energy Drink แนวใหม่ หวาน อร่อย หอมลิ้นจี่ #ซ่าสดชื่นตื่นเย่ย์ ร่วมออกบูธแนะนำสินค้า ในวาน The Foodism Show ที่ IMPACT เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2022