#ความรัก อาจบาดใจคน แต่กีฬาฟันดาบสากล ไม่เคยบาดใจ

ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาฟันดาบสากลและร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขัน THAI – GERMAN FENCING CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 15 : กุมภาพันธ์ 2022